HomeBoard Activity | Tribal InfoContact Us

 

Updated on 30/09/2015

नोंदणी क्रमांक - पी.एन./जी.एन.एल.(ए) १, दिनांक : २२ मार्च १९७२

 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ ही प्रवर्तक असलेली एक सेवाभावी संस्था आहे. महामंडळाचा मुख्य उद्देश राज्यातील आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक थांबवून त्यांचा विकास घडवून आणणे हा आहे. या उद्देशाच्या अनुषंगाने कार्य करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून महाराष्ट्र शासनाने या महामंडळाची सन १९७२ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमान्वाये स्थापना केली.

 

 

मा. ना. श्री. देवेन्द्रजी फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

 

 

मा. ना. श्री. विष्णू सावरा, मंत्री आदिवासी विकास
तथा अध्यक्ष, आदिवासी विकास महामंडळ

 

 

मा. ना. श्री. राजे अंबरीश रावजी अत्राम, राज्यमंत्री आदिवासी विकास
तथा उपाध्यक्ष, आदिवासी विकास महामंडळ

 
   

संचालक मंडळ

 
   
 

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र - नकाशा

 

प्रादेशिक कार्यालये - १०                    उप-प्रादेशिक कार्यालये - ३५

 
   

अनुकंपाधारक प्रतीक्षा यादीवरील नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

 
आदिवासी विकास विभाग - मंत्रालय मंत्रालय - मुंबई - संपर्क सूची
आदिवासी लोकांबाबत सांख्यिकीय माहिती महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमातीं बाबत
आर्थिक उलाढाल - विविध तक्ते माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महत्वाची माहिती
 

४२ वा वार्षिक अहवाल (सर्वसाधारण सभा दि. २८/०९/२०१५)

अहवाल-भाग १             अहवाल-भाग २

बदली आदेश

Dy. Manager/Marketing Insp. Accountant
Asst. manager Grader
Sr. Asst. Jr. Asst.
Godown Keeper Typist

पदोन्नती आदेश

 

TENDERS / निविदा

 

 
All rights reserved
Maharashtra State Co-op. Tribal Development Corporation Ltd.

Site Designed and Maintained by
Kascom Systems, 9850090800